Öron
  • ÖRONHÅLTAGNING

Öronhåltagning är ett medicinskt ingrepp och av denna anledning ska det alltid göras av utbildad personal. Jag använder Blomdahl Medical Ear Piercing som är utvecklat utifrån medicinska aspekter, med modern teknik och säkra material. Genom att använda detta system, kan jag erbjuda kunden en säker och trygg öronhåltagning.

 

Blomdahl Medical Ear Piercing är inte bara vackra smycken - de är också utformade för att hålet skall läka på bästa sätt. Skillnaden är stor jämfört med vanliga örhängen:

 

  • Endast medicinsk och hudvänligt material används, detta minimerar risken för allergi.
  • De är mycket små och lätta, Medical Plastic håltagningsörhängen väger bara 1/5 av de traditionella håltagningsörhängena i stål.
  • Låset sitter alltid längst ut på örhänget, därmed kommer luft till det nytagna hålet, vilket är viktigt för en bra läkning. Låset kapslar in örhängets assa spets så att inte spetsen irriterar eller skadar huden.
  • Örhänget är lite tjockare än vanliga örhängen, det minskar risken för att de känsliga nytagna hålen skadas vid byte till andra örhängen efter läkningsperiod.
  • Örhänget finns i två längder.
  • Tre nyckelord för problemfri läkning RENT, TORRT & LUFTIGT.

 

  • NÄSHÅLTAGNING

 

Näshåltagning är, precis som all annan piercing, ett medicinskt ingrepp och ska alltid utföras av utbildad personal. Blomdahl Medical Nose Piercing är utvecklat utifrån medicinska aspekter, med samma moderna teknologi och säkra material som används i Blomdahl Medical Ear Piercing. Sterila, inkapslade engångskassetter, som innehåller ett näshåltagnings-smycke, gör ingreppet både enklare och mer hygienisk för kunden.

 

  • Skötselråd

 

När du har tagit hål med Blomdahl Medical Ear/Nose Piercing skall du alltid få skriftligt skötselråd som Blomdahl har tagit fram tillsammans med sina medicinska rådgivare.

De tre nyckelorden för problemfri läkning är RENT, TORRT & LUFTIGT.

 

Läs mer på www.sv.blomdahl.com

 

 

Copyright @ All Rights Reserved